KONFORTO CENTRA, MB

Buveinės adresas – Parko g. 17, Lapės, LT-54434 Kauno r., („duomenų valdytojas“) rūpindamasi savo klientų asmens duomenų saugumu, parengė šią privatumo politiką. Joje rasite informaciją apie tai kokius asmens duomenis mes tvarkome, kodėl juos tvarkome, kokių saugumo priemonių imamės, kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektai, turite.
Jeigu susipažįstant su šia politika Jums kilo klausimų, susisiekite su mūsų įmonės atstovu elektroniniu paštu: info@komfortocentras.lt;

1. KAS YRA LAIKOMA ASMENS DUOMENIMIS?

Asmens duomenimis yra laikoma bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti konkretaus žmogaus tapatybę. Pavyzdžiui, asmens duomenimis yra laikomi žmogaus pavardė, vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, interneto identifikatorius.

2. KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME IR KODĖL?

2.1. Jums patinkančias prekes galite įsigyti mūsų tinklalapyje atlikę registracijos procedūrą ir susikūrę paskyrą (pastaba: paskyrą galima susikurti ir pirkimo metu), kurioje pateikiama informacija apie Jūsų užsakytas prekes, jų pristatymo statusą ir kt. Šiuo tikslu mes:
2.1.1. Renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
– Vardas, pavardė;
– El. pašto adresas;
– Prisijungimo prie paskyros vardas;
– Prisijungimo slaptažodis.
2.1.2. Duomenis tvarkome tik su Jūsų sutikimu ir visus juos gauname tik iš Jūsų;
2.1.3. Duomenų mes niekam neteikiame, t. y., duomenų valdytojais esame tik mes;
2.1.4. Šiuos duomenis mums padeda tvarkyti, atlikdami techninio pobūdžio funkcijas, mūsų asmens duomenų tvarkytojai. Apie juos informaciją rasite toliau šioje privatumo politikoje;
2.1.5. Šiuos duomenis mes tvarkome tokį laikotarpį: nuo paskyros sukūrimo iki paskyros ištrynimo (panaikinimo) momento.
2.2. Jums užsiregistravus mūsų puslapyje ir išsirinkus prekes bei jas užsisakant, mes prašome pateikti duomenis, kurie mums yra reikalingi tam, kad galėtume įvykdyti užsakymą, pristatyti prekes bei Jus informuoti apie užsakymo vykdymo eigą. Šiuo tikslu mes:
2.2.1. Renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
– Vardas, pavardė;
– Prekių pristatymo adresas;
– Telefono numeris;
– El. pašto adresas;
– Informacija apie užsakymą (užsakymo numeris ir data; užsakymo būsena);
– IP adresas;
– Informacija apie prekes (prekės pavadinimas, aprašymas, kiekis, kaina);
– Apmokėjimo būdas;
– Pristatymo būdas ir kaina;
– Užsakymo pastabos.
2.2.2. Duomenis tvarkome tik su Jūsų sutikimu ir visus juos gauname tik iš Jūsų;
2.2.3. Duomenų mes niekam neteikiame, t. y., duomenų valdytojais esame tik mes;
2.2.4. Šiuos duomenis mums padeda tvarkyti, atlikdami techninio pobūdžio funkcijas, mūsų asmens duomenų tvarkytojai. Apie juos informaciją rasite toliau šioje privatumo politikoje;
2.2.5. Šiuos duomenis mes tvarkome tokį laikotarpį: šiuos duomenis tvarkome iki bus įvykdytas užsakymas, o vėliau mes juos tvarkome tiek, kiek mus tą įpareigoja daryti teisės aktai, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas.
2.3. Jeigu nenorite atlikti registracijos mūsų puslapyje procedūros, nes, pavyzdžiui, planuojate prekes įsigyti tik vieną kartą, nusipirkti prekes galite užpildydami pirkimo formą be registracijos ir tokiu būdu pateikti užsakymą įsigyti prekes, o mes gauti duomenis, kurie yra nurodyti šios politikos 2.2.1 punkte ir kurie mums yra reikalingi tam, kad galėtume įvykdyti užsakymą, pristatyti prekes bei Jus informuoti apie užsakymo vykdymo eigą. Šie duomenys tvarkomi tokia pat tvarka ir terminais, kurie yra nurodyti šios politikos 2.2 punkte.
2.4. Apmokėjimo už prekes ir užsakymo buhalterinės apskaitos tikslu:
2.4.1. Renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis mūsų puslapyje:
– Vardas, pavardė;
– Registracijos/gyvenamosios vietos adresas;
– Prekių ir jų pristatymo kaina;
– Apmokėjimo būsena (automatizuotai gaunama iš “Paypal” ir “Paysera LT”).
2.4.2. Mokėjimų paslaugų tiekėjas AB SEB bankas renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis savo platformoje ir pateikia juos mūsų peržiūrai:
– Vardas ir pavardė;
– Sąskaitos numeris;
– Mokėjimo suma;
– Mokėjimo paskirtis (užsakymo numeris – jei klientas nurodo);
– Mokėjimo data.
2.4.3. Mokėjimų paslaugų tiekėjas UAB “Paysera LT” renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis savo platformoje ir pateikia juos mūsų peržiūrai:
– Vardas ir pavardė;
– Sąskaitos numeris;
– Mokėjimo suma;
– Užsakymo numeris;
– Mokėjimo data.
2.4.4. Mokėjimų paslaugų tiekėjas “Paypal” renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis savo platformoje ir pateikia juos mūsų peržiūrai:
– Vardas ir pavardė;
– Prekės pav., kiekis, kaina;
– Užsakymo numeris;
– El. pašto adresas;
– Apmokėjimo data.
2.4.5. Visus aukščiau nurodytus duomenis gauname iš aukščiau nurodytų mokėjimo paslaugų teikėjų po to, kai Jūs atliekate mokėjimą, kuriuo apmokate už norimas įsigyti prekes;
2.4.6. Aukščiau nurodytiems mokėjimų paslaugų tiekėjams, tuo tikslu, kad jie galėtų suformuoti mokėjimo nurodymą už Jūsų norimas įsigyti prekes ir mus informuoti apie Jūsų atliktą mokėjimą, perduodame šiuos duomenis:
– Prekės pav., kiekis, suma, valiuta, užsakymo numeris (“Paypal”);
– Užsakymo numeris, suma, valiuta, vardas ir pavardė, el. pašto adresas, pasirinkta sąsajos kalba, adresas, mokėjimo būdo pasirinkimas (“Paysera LT”).
2.4.7. Šiuos duomenis mums padeda tvarkyti atlikdami techninio pobūdžio funkcijas mūsų asmens duomenų tvarkytojai. Apie juos informaciją rasite toliau šioje privatumo politikoje;
2.4.8. Šiuos duomenis mes tvarkome tokį laikotarpį: šiuos duomenis tvarkome iki bus įvykdytas užsakymas, o vėliau mes juos tvarkome tiek, kiek mus tą įpareigoja daryti teisės aktai, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas.
2.5. Nuolat atnaujiname savo prekių asortimentą, organizuojame žaidimus, skelbiame akcijas ir dalinamės kita vertinga informacija („tiesioginė rinkodara“). Šiuo tikslu mes:
2.5.1. Renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
– Vardas, pavardė;
– El. pašto adresas.
2.5.2. Duomenis tvarkome tik su Jūsų sutikimu ir visus juos gauname tik iš Jūsų;
2.5.3. Duomenų mes niekam neteikiame, t. y., duomenų valdytojais esame tik mes;
2.5.4. Šiuos duomenis mums padeda tvarkyti atlikdami techninio pobūdžio funkcijas mūsų asmens duomenų tvarkytojai. Apie juos informaciją rasite toliau šioje privatumo politikoje;
2.5.5. Šiuos duomenis mes tvarkome tokį laikotarpį: nuo Jūsų sutikimo davimo momento iki jį panaikinsite, tačiau ne ilgiau nei dvejus metus. Baigiantis dvejų metų laikotarpiui mes informuosime Jus apie be pasibaigiantį sutikimą ir paprašysime jį pratęsti.
2.6. Jums įsigijus prekes mūsų elektroninėje parduotuvėje, mes tvarkome žemiau nurodytus duomenis apie Jūsų praeitus pirkimus, kad galėtumėte matyti informaciją apie tai ką įsigijote praeityje, už kokią kainą ir kt., o taip pat, kad galėtume spręsti tarp mūsų kilusius ginčus. Šiuo tikslu mes:
2.6.1. Renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
– Pirkimų istoriją (įsigytų prekių pavadinimas, aprašymas, kiekis, kaina; apmokėjimo būdas, pristatymo adresas, būdas ir kaina; užsakymo pastabos, būsena, numeris ir data; IP adresas);
– Su užsakymo vykdymo eiga susijusius automatinius pranešimus (el. laiškai);
– Elektroninį susirašinėjimą tarp mūsų ir Jūsų.
2.6.2. Duomenis tvarkome tik su Jūsų sutikimu ir visus juos gauname tik iš Jūsų;
2.6.3. Duomenų mes niekam neteikiame, t. y., duomenų valdytojais esame tik mes;
2.6.4. Šiuos duomenis mums padeda tvarkyti atlikdami techninio pobūdžio funkcijas mūsų asmens duomenų tvarkytojai. Apie juos informaciją rasite toliau šioje privatumo politikoje;
2.6.5. Šiuos duomenis mes tvarkome tokį laikotarpį: šią informaciją tvarkome du metus, o vėliau mes juos tvarkome tiek, kiek mus tą įpareigoja daryti teisės aktai, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas.

3. KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

3.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tik teisėtais pagrindais, griežtai laikydamiesi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.
3.2. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:
3.2.1. Jums perkant prekes iš mūsų;
3.2.2. Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą;
3.2.3. Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitais pagrindais, pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslu;
3.2.4. Vykdant mums taikomus privalomus įstatymų reikalavimus.

4. KOKIAS TEISES AŠ TURIU?

4.1. Teisė susipažinti su mano tvarkomais asmens duomenis. Jūs turite teisę kreiptis į mus ir susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome.
4.2. Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti mano asmens duomenis. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
4.3. Duomenų keitimas ir tikslinimas. Jeigu pastebėjote, kad tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, galite kreiptis į mus, kad juos pakeistume ir patikslintume.
4.4. Uždraudimas tvarkyti asmens duomenis. Jūs turite teisę uždrausti mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir prašyti, kad duomenų daugiau netvarkytume bei panaikintume jau tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tam tikrais atvejais negalėsime patenkinti Jūsų prašymo ir toliau privalėsime tvarkyti tam tikrus Jūsų duomenis. Tokie atvejai yra: duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi; duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant užtikrinti mūsų teisėtus interesus; duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo; tvarkyti duomenis mus imperatyviai įpareigoja taikomi įstatymai ar kiti teisės aktai.
4.5. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ir (ar) tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir (ar) Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, ir (ar) Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo. Jums pasinaudojus teise apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, mes nutrauksime bet kokius duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus Jūsų asmens duomenų saugojimą.
4.6. Teisę, kad mano asmens duomenys būtų perkelti. Ši teisė reiškia, kad iš mūsų galite gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Šie duomenys gali būti persiųsti Jums tiesiogiai arba trečiajam, Jūsų nurodytam asmeniui.

5. KAIP AŠ GALIU PASINAUDOTI AUKŠČIAU NURODYTOMIS TEISĖMIS AR SUSIPAŽINTI SU MANO TVARKOMAIS DUOMENIMIS?

5.1. Jeigu norite pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, kreipkitės į mus elektroniniu paštu: info@komfortocentras.lt;
5.2. Gavę Jūsų prašymą, mes, jeigu tai bus būtina, galime paprašyti pateikti Jūsų tapatybę įrodančius dokumentus, o taip pat ir kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją ir (ar) dokumentus. Į Jūsų prašymą mes atsakysime kaip galima greičiau, tačiau ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų reikalingų dokumentų bei informacijos pateikimo dienos.

6. AR VISAIS ATVEJAIS GALIU PASINAUDOTI SAVO TEISĖMIS?

6.1. Tam tikrai atvejais įstatymai ar kiti teisės aktai mums suteikę teisę arba nustato imperatyvią pareigą nevykdyti Jūsų prašymų dėl teisių įgyvendinimo. Tokiais atvejais yra laikomi:
6.1.1. Mes turime įvykdyti įstatymais ir kitais teisės aktais mums nustatytas pareigas;
6.1.2. Dėl su valstybės saugumu ar gynyba susijusių priežasčių;
6.1.3. Dėl priežasčių, susijusių su viešąją tvarka, nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, nustatymu ar baudžiamuoju persekiojimu;
6.1.4. Siekiant patenkinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
6.1.5. Vykdant tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
6.1.6. Siekiant užtikrinti Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

7. KAS MUMS PADEDA TVARKYTI ASMENS DUOMENIS?

7.1. Norėdami vykdyti savo veiklą ir gebėti pagaminti bei pristatyti Jūsų užsakytas prekes, mes naudojamės trečiųjų asmenų paslaugomis, kurioms suteikti gali būti reikalinga perduoti tam tikrus Jūsų asmens duomenis minėtiems tretiesiems asmenimis, kurie teikia paslaugas. Tretiesiems asmenims („asmens duomenų tvarkytojai“) perduodame asmens duomenis tik po to kai pasirašome sutartis, kurios įpareigoja juos tvarkyti asmens duomenis griežtai laikantis mūsų bei teisės aktų nustatytų reikalavimų. Sutartyse yra įtvirtinamos ir nuostatos, kurios skirtos apsaugoti Jūsų duomenis nuo bet kokio netinkamo duomenų tvarkymo. Asmens duomenis mes galime perduoti šias paslaugas teikiantiems asmenims:
7.1.1. Svetainių prieglobos (talpinimo) ir priežiūros paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios talpina ir prižiūri mūsų internetinę parduotuvę ir kitas naudojamas informacines sistemas;
7.1.2. Asmenims teikiantiems mums buhalterinės apskaitos, teisines ir kitas panašias paslaugas;
7.1.3. Pašto ir kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes;
7.1.4. Bendrovėms, kurios teikia reklaminių ir informacinio pobūdžio pranešimų (el. laiškų ir SMS žinučių) siuntimo paslaugas.
7.2. Vadovaudamiesi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenis galime perduoti ir kitiems asmenims, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms.

8. SLAPUKAI

8.1. Kas yra slapukai? Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų įrenginį (kompiuterį, išmanųjį telefoną ar planšetę) kai Jūs lankotės interneto svetainėje. Slapukai padeda atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.
8.2. Kokius mes naudojame slapukus? Mes naudojame šiuos slapukus:
8.2.1. Būtinieji slapukai. Šie slapukai reikalingi tinkamam interneto svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie kliento paskyros. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.
8.2.2. Analitiniai ir veiklos slapukai. Su šių slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi interneto svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga svetainės funkcionalumo tobulinimui. Naudodami šiuos slapukus, kurie renka anoniminę informaciją ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.
8.2.3. Funkciniai ir nustatymų slapukai. Šie slapukai naudojami svetaine pakartotinai besinaudojančio naudotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus, pavyzdžiui, Jūsų pasirinktą kalbą arba regioną, kuriame esate.
8.2.4. Reklaminiai ir trečiųjų šalių slapukai. Su šių slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi svetaine pritaikoma vartotoją dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui.
8.3. Kaip mes naudojame slapukus? Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik Jums sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam svetainės veikimui užtikrinti ir kurie nerenka jokios personalizuotos Jūsų informacijos (pavyzdžiui, naršymo istorijos ar pan.). Tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad, jeigu nesuteikiate teisės naudoti slapukus, kai kurios mūsų svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.
8.4. Pagrindas naudoti slapukus? Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti mūsų interneto svetainės tinkamą techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis, rodyti reklamą bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.
8.5. Kaip aš galiu valdyti slapukus? Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus, be to daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir (ar) ištrinti slapukus pagal savo pageidavimus.

9. Į KĄ GALIU KREIPTIS DĖL SAVO TEISIŲ GINIMO?

9.1. Dėl savo pažeistų teisių ginimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: www.ada.lt.